Ara

VETERİNER FAKÜLTESİ

Tarihçe

Elazığ'da bir Veteriner Fakültesinin kurulmasına ilişkin ilk resmi başvuru 3 Şubat 1967 tarihinde yapılmıştır. Elazığ Valiliği tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne yapılan bu başvuru, Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulunda görüşülmüş; konuyla ilgili araştırma yapmak üzere bir komisyon kurularak, Elazığ'a gönderilmesine karar verilmiştir. Komisyonun incelemelerini içeren rapor doğrultusunda, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulunun 27 Nisan 1967 tarih ve 82 sayılı kararı uyarınca, Elazığ'da bir Veteriner Fakültesi kurulması uygun görülmüştür. Bu karar, Ankara Üniversitesi Senatosunun 13 Haziran 1967 tarihli toplantısında onaylanarak kabul edilmiştir. Kararın Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmasının ardından, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Profesörler Kurulu'nun 3 Kasım 1967 tarihli toplantısında, Prof. Dr. Mustafa Temizer Elazığ Veteriner Fakültesi Dekanlığına, Prof. Dr. Satı Baran ile Prof. Dr. Hayrettin Anteplioğlu ise bu Fakültenin senatörlüklerine seçilmişlerdir. Bu dönemden sonra gerekli işlemlerin tamamlanması için çalışmalar yoğun biçimde sürdürülmüş; 14 Nisan 1970 tarihinde kabul edilen Kadro Kanun Tasarısı, 22 Nisan 1970 tarih ve 13478 sayı ile Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Aynı yıl eğitim-öğretim için gerekli hazırlıklar tamamlanarak 7 Kasım 1970 tarihinde, dönemin Başbakanı ve bazı Bakanların da katıldığı törenle Ankara Üniversitesi Elazığ Veteriner Fakültesi açılmıştır. Beş yıl sonra ilk mezunlarını veren Veteriner Fakültesi bu kısa sürede, anabilim dallarını, laboratuvar ve kliniklerini oluşturarak kuruluşunu tamamlamıştır. Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisine ait Temel Bilimler Bölümünde, üç oda ve bir derslikten oluşan Fakültede, bir profesör, bir doçent, 11 öğretim yardımcısı ve 65 öğrenci ile öğretime başlanmıştır. Fakültenin bugün eğitim-öğretim verdiği binanın temeli 1972 yılında atılmış; bu bina 1978 yılında tamamlanmıştır. Elazığ Veteriner Fakültesinde eğitim-öğretim, 1975 yılına kadar Ankara Üniversitesine bağlı olarak sürdürülmüş; 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 sayılı yasayla Fırat Üniversitesinin kurulmasından sonra, aynı yasanın 2'nci maddesi uyarınca Fırat Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültemizden bugüne kadar 3707 Veteriner Hekim mezun olmuş, bu meslektaşlarımız başarılı çalışmaları ile Ülkemiz hayvancılık sektörünün gelişmesine önemli katkılar sağlamışlardır. 7-13 Mayıs 2007 tarihlerinde Fakültemiz veteriner hekimlik eğitimi ve kalitesini yükseltmek için Avrupa Birliği ülkelerinde temel veteriner hekimliği eğitimini düzenleyen direktifleri (78 /1026 ve 78 /1027 /EEC ) yürüten Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından belirlenen uzmanlar grubunca, kurumsal akreditasyon ziyareti geçirmiştir. Akreditasyon, “Kurumlar veya programlar için belirlenen minimum gereksinimlerin karşılanması, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, uyumun ve kalite güvencesinin sağlanması” anlamına gelmekte ve “Avrupa Birliği düzeyinde veteriner eğitiminde kıyaslanabilir düzeyde yüksek bir standardın sağlanması’ ile ‘diplomaların ve mesleki niteliklerin tanınması, uluslararası serbest dolaşımın sağlanması ve Bologna kriterlerinin sürdürülmesi’ amacını taşımaktadır

09.07.2021 18:58

Hızlı Erişim